Wsteczne opracowanie kanału korzeniowego

Niezależnie od tego czy na zdjęciu radiologicznym efekty leczenia endodotycznego wyglądają dobrze czy nie, w wielu przypadkach główny cel całego leczenia nie zostaje osiągnięty. Zapobieganie oraz leczenie zmian tkanek okołowierzchołkowych jest podstawowym filarem współczesnej endodoncji. Kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia rewizji leczenia pierwotnego należy wziąć pod uwagę wiele czynników, aby osiągnąć zamierzony rezultat.

Sprzęt jaki mamy do dyspozycji oraz poziom własnych umiejętności są ważne, jednak w dzisiejszych czasach technologia sprawiła, że nasze życie stało się prostsze na każdym z etapów zabiegu. Od diagnostyki po odbudowę – mikroskop oraz inne tego typu instrumenty pozwalają nam być bardziej dokładnymi i efektywnymi w większości sytuacji klinicznych. Zachowując przy tym przewidywalne i powtarzalne rezultaty. W pracy endodonty powiększenie jest kluczowe na wszystkich etapach leczenia. Szczególnie w trakcie szukania pominiętych kanałów, które są najczęstszą przyczyną niepowodzeń leczenia. Współczesne systemy rotacyjne oraz końcówki ultradźwiękowe również pozwalają stawiać czoło problemom z jeszcze większą pewnością i mniejszym ryzykiem. Do tego CBCT zrewolucjonizowało sposób w jaki interpretujemy badania radiologiczne i przekładamy je na pracę kliniczną, zmieniając sposób w jaki myślimy i działamy.

Co więcej, w trakcie planowania zabiegu, stomatolog musi brać pod uwagę cele całego zabiegu oraz to, czy może zaproponować alternatywne rozwiązanie. Uważna selekcja przypadków na podstawie medycznej i stomatologicznej historii pacjenta, czynniki ekonomiczne oraz dokładna diagnoza pozwalają nam wybierać między powtórnym leczeniem endodontycznym oraz zabiegami chirurgicznymi. Wykład w praktyczny sposób zaprezentuje różne sposoby powtórnego leczenia i wskaże w jaki sposób podejmować prawidłowe decyzje kliniczne.