wykladowca1 2

Pio Bertani

Dr Pio Bertani ukończył studnia na uniwersytecie w Parmie (Włochy). Od 2015 roku pełnił funkcję profesora endodoncji na tej właśnie Akademii, a w latach 2003-2008 funkcję profesora stomatologii zachowawczej na Uniwersytecie w Modenie i Reggio Emilia.

Dr Bertani pełnił również rolę wykładowcy na kursach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet w Modenie i Reggio Emilia. W latach 2009-2013 był również wykładowcą programu “master in prosthetic dentistry” organizowanego przez Uniwersytet w Bolonii.

Dr Bertani jest również jednym z autorów książki „Manuale Illustrato di Endodonzia” (Masson, 2003) i „Manuale di Endodonzia” (Elsevier, 2013). Jest także aktywnym członkiem, oraz byłym prezydentem, Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego, jednym z założycieli Style Italiano Endodontics oraz aktywnym członkiem Włoskiej Akademii Stomatologii Estetycznej oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego.